خانه / اخبار / فرهنگی

فرهنگی

گفتمان فرهنگی جامعه در مواجهه با کرونا با تکیه بر رمان “طاعون”

پاندمی بیماری های واگیردار،  نا متنی است که علاوه بر تغییرات گفتمانی در ساختار فرهنگی جامعه، می تواند ساختار ارتباطات فرهنگی جامعه را نیز تغییر دهد. پاندمی بیماری های واگیردار نه تنها از مهمترین شرایط بحران برای سلامت و بهداشت جامعه محسوب می شود، بلکه می تواند گفتمان های فرهنگی ...

توضیحات بیشتر »