اولین شماره فصلنامه فرهنگ پذیری

اولین شماره نسخه چاپی فصلنامه فرهنگ پذیری در تابستان ۱۳۹۵ منتشر شد. برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود روی تصویر بالا کلیک کنید.

توضیحات بیشتر »