هدف از برگزاری این این کارگاه که زیر نظر اشرف کریمی راهجردی، پژوهشگر و مدرس ارتباطات برگزار شد؛  آشنایی دانشجویان با شیوه های برگزاری و جالشهای موجود بر سر راه این موضوعات بوده است. همچنین ترفندها و تکنیکهای موجود در برگزاری اینگونه کنفرانسها نقد و بررسی شد.

محمدحسن اسدی طاری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر مسئول فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک در جلسه نقد و بررسی، نکات قوت  وضعف و چالشهای اینگونه کنفرانسها گفت: از آنجاییکه روزنامه نگاری عرصه چالشهای خبری و آزمودن تواناییهای خبری خبرنگاران است بنابراین برگزاری مانورهای آموزشی و کاربردی همواره زمینه آماده سازی روزنامه نگاران را بیشتر می کند.

وی همچنین با توجه به ارتباط متقابل خبرنگاران و واحدهای روابط عمومی و دست اندرکاران این حرفه، تاکید کرد که ارتباط موثر و سالم میان روابط عمومی و خبرنگاران، ارائه اطلاعات صریح و موثق به خبرنگاران و توجه به سرعت بالای انتشار اخبار در عصر حاضر از عوامل موفقیت بیشتر و توسعه روزنامه نگاری عینی و پژوهشی است.

در این مراسم اشرف کریمی راهجردی با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومیها در تشریفات و برگزاری گردهماییهای ملی و بین المللی تاکید کرد که امادگی روابط عمومی در همکاری بیشتر و موثرتر با اصحاب رسانه توفیق روز افزون این حرفه را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/عکس اختصاصی ارتباط امروز و فرهنگ پذیری